Escola de Música de Baiona

A Escola de Música de Baiona nace no ano 1990 a man de Gabriel Rodriguez (actual director). Conta con unha ampla plantilla de mestres abarcando todas as familias musicais.

Ofrece o grao Elemental de Música e a preparación para o acceso ao grao profesional. 

Tamén ofrece clases de mantemento do instrumento, destinadas a alumnos que teñen a música como un hobbie é non de maneira profesional.